Ostukorv

Kõrge kvaliteet ja kindel garantii

Transpordime koju!

Privaatsuspoliitika

Veebipoe isikuandmete vastutav töötleja on:

Ettevõte FS Production OÜ
Kaubamärk Foresteel
Reg nr. 14043935
Aadress Savimäe 8a, 60534 Vahi, Eesti ( Euroopa Liit )
Tel (+372) 53 47 49 77
E-post info@foresteel.eu

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • saaja aadress;
 • pangakonto number;
 • kaupade ja teenuste maksumus ning maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 • klienditoe andmed.

Miks isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostukuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste kokkuvõtete koostamiseks ning klientide eelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete hüvitamiseks.

Isikuandmeid, nagu e-post, telefoninumber ja kliendi nimi, töödeldakse kaupade ja teenuste pakkumisega seotud probleemide lahendamiseks (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või muid veebiidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ja veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslikud alused

Isikuandmeid töödeldakse kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmeid töödeldakse juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks raamatupidamine ja tarbijakaebuste lahendamine).

Isikuandmete saajad

Isikuandmed edastatakse e-poe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning klientidel tekkida võivate probleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse transporditeenuse pakkujale. Kauba kohaletoimetamisel kulleriga edastatakse koos kontaktandmetega ka kliendi aadress.

Kui veebipoe raamatupidamist peab teenusepakkuja, edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada IT-teenuse pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse tagamiseks või andmete majutamiseks.

Üldiselt me ei kogu ega säilita delikaatseid isikuandmeid ja teeme seda ainult väga piiratud juhtudel, peamiselt siis, kui isik on otsustanud meile need andmed esitada.

Turvalisus ja juurdepääs andmetele

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna riikide territooriumil. Andmeid võib edastada riikidesse, mille andmekaitsetaseme on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks, ja USA ettevõtetele, kes on liitunud Privacy Shieldi raamistikuga.

Isikuandmetele pääsevad ligi e-poe töötajad e-poe kasutamisega seotud tehniliste probleemide lahendamiseks ja klienditoe pakkumiseks.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja IT-turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või volitamata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmeid edastatakse veebipoe andmetöötlejatele (näiteks transpordi- ja andmemajutusteenuste pakkujatele) ning neid töödeldakse veebipoe ja töötlejate vahel sõlmitud lepingute alusel. Töötlejad peavad isikuandmete töötlemisel tagama asjakohased kaitsemeetmed.

Juurdepääs isikuandmetele ja nende parandamine

Isikuandmetele pääseb juurde ja neid saab parandada e-poe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, pääseb isikuandmetele ligi klienditoe kaudu.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmeid töödeldakse kliendi nõusoleku alusel, on kliendil õigus oma nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest kliendituge e-posti teel (info@foresteel.eu).

Säilitamine

Isikuandmed kustutatakse e-poe kliendikonto sulgemisel, välja arvatud juhul, kui andmete säilitamine on vajalik raamatupidamise eesmärgil või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Ilma kliendikontota sooritatud veebiostude puhul säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksevaidluste ja tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmeid kuni nõude rahuldamiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamiseks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel (info@foresteel.eu). Kustutamistaotlustele vastatakse hiljemalt 7 päeva jooksul ja täpsustatakse kustutamise tähtaeg.

Edasikandumine

E-posti teel esitatud isikuandmete edastamise taotlustele vastatakse ühe kuu jooksul. Klienditugi tuvastab isiku ja näitab, milliseid isikuandmeid edastatakse.

Otseturundussõnumid

Otseturundussõnumite saatmiseks kasutatakse meiliaadressi ja telefoninumbrit juhul, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi otseturundussõnumeid saada, tuleb kliendil pöörduda klienditeeninduse poole.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil igal ajal õigus esitada vastuväiteid nii oma isikuandmete esmasele kui ka edasisele töötlemisele, sealhulgas otseturundusega seotud profiilide koostamisele, teavitades sellest kliendituge e-posti teel. info@foresteel.eu

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse klienditoe kaudu;

E-post: info@foresteel.eu

Telefon: (+372 ) 53 47 49 77

Järelevalveasutuseks on Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Võta ühendust!

Kas soovite ühendust võtta? Siin on, kuidas saate meiega ühendust võtta…

 • Kompaktsed, tõhusad ja keskkonnasõbralikud tooted
 • Meie toodetega vähendate kulusid, vajate vähem tööjõudu ja automatiseerite igapäevatööd
 • Valmistame kõik oma kaubad ise
 • Saatmine on ülemaailme

Vali riik:

 • Austria
 • Eesti
 • Itaalia
 • Leedu
 • Läti
 • Prantsusmaa
 • Rootsi
 • Saksamaa
 • Soome
 • International

Vali keel: